دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
ابقا مدیر گروه سازه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۸۶۴۱ مورخ ۹۹/۷/۱۶ ریاست محترم دانشگاه، دکتر وحید بروجردیان به مدت ۲ سال در سمت مدیر گروه سازه دانشکده مهندسی عمران ابقاء شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.61166.fa.html
برگشت به اصل مطلب