دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب معاون محترم پژوهشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۱۱۱۱ مورخ ۹۷/۱۰/۲ رئیس محترم دانشگاه، دکتر حسین افضلی مهر به مدت ۲ سال به سمت معاون محترم پژوهشی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.55154.fa.html
برگشت به اصل مطلب