دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر محترم فرهنگی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
به موجب حکم شماره ۱/۰۷۳۰ مورخ ۹۶/۷/۱۵ رئیس محترم دانشگاه، دکتر محسن صابر ماهانی به مدت ۲ سال به سمت مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.50992.fa.html
برگشت به اصل مطلب