دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب معاون محترم پژوهشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/3 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۰۶۷۷ مورخ ۹۶/۷/۲ رئیس محترم دانشگاه، دکتر عباس یگانه بختیاری به مدت ۲ سال به سمت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.50833.fa.html
برگشت به اصل مطلب