دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر تارنمای (Website) دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/7 | 
AWT IMAGEبا حکم شمارۀ 90/178 مورخ 95/7/19 ریاست محترم دانشکده عمران، جناب آقای دکتر پدرام قادری به سمت مدیر تارنمای (Website) دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.47482.fa.html
برگشت به اصل مطلب