دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر روابط عمومی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/7 | 
AWT IMAGEبا حکم شمارۀ 90/236 مورخ 95/9/7 ریاست محترم دانشکده عمران، جناب آقای دکتر حسین غیاثی نژاد به سمت مدیر روابط عمومی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.47467.fa.html
برگشت به اصل مطلب