دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر محترم گروه سازه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/27 | 
AWT IMAGEبه موجب حکم شماره 1/0904 مورخ 95/6/24 ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر مصطفی خانزادی به مدت 2 سال به سمت مدیر گروه سازه دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.46579.fa.html
برگشت به اصل مطلب