دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر گروه آب دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/17 | 
AWT IMAGEبه موجب حکم شماره 1/6820 مورخ 94/11/14 ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر باقر ذهبیون به مدت 2 سال به سمت مدیر گروه آب دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.43966.fa.html
برگشت به اصل مطلب