دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب سرپرست محترم دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/6 | 
AWT IMAGEبا حکم شماره 1/6634 مورخ 94/10/5 ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محسن سعیدی به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.43153.fa.html
برگشت به اصل مطلب