اداره تربیت بدنی- مقام های کشوری
مقام های کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

تاکنون مقام های ذیل توسط دانشجویان پسر در رشته های مختلف مسابقات قهرمانی کشوری کسب شده است.

کسب مقام دوم (پرش طول )لیگ باشگاههای دو و میدانی کشور در سال 84

کسب مقام اول (پرش طول) قهرمانی کشور باشگاه های دو و میدانی کشور در سال 84

کسب مقام اول 60 متر قهرمانی کشور باشگاه های دو و میدانی کشور در سال 84

کسب مقام اول والیبال مسابقات کشور جام رمضان در سال 84

کسب مقام سوم تیم دو و میدانی دانشگاه های کشور

کسب مقام اول پرش طول مسابقات بین المللی دهه فجر در سال 83

کسب مقام اول والیبال سوپر لیگ باشگاه های کشور در سال 83

کسب مقام اول ایروبیک باشگاه های کشور در سال 83

کسب 2 مدال نقره در رشته های 800 متر و 1500 متر و یک طلا در 3000 متر در مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان در آذر 84

کسب مدال نقره در 100 متر با مانع در المپیاد دانشجویی اصفهان در سال 83

کسب مقام دوم در مسابقات قهرمانی کشوری دو و میدانی در سال 83

کسب مقام سوم پایتخت کشورهای اسلامی در 60 متر با مانع در سال 83

کسب 3 طلا و دو نقره در مسابقات شنای قهرمانی کشور دانشجویان در سال 84

کسب 1 طلا و 4 نقره در مسابقات شنای قهرمانی کشور دانشجویان

کسب 2 نقره در مسابقات شنای قهرمانی کشور دانشجویان در سال 84

کسب دو طلا و یک نقره در مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان در رشته دو و میدانی

کسب 1 طلا و 2 نقره در مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان در رشته دو و میدانی

کسب 1 نقره در مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور

کسب مقام دوم کلت بادی و 3 نقره در مسابقات قهرمانی تیراندازی کشور

کسب 4 نقره و مقام دوم در مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.7869.10043.fa.html
برگشت به اصل مطلب