گروه معارف- اخبارعلمی وفرهنگی
اندیشه روح خدا در کالبد زمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/29 | 

شما دانشجویان عزیز خودتان در صدد باشید که از غربزدگی بیرون بیائید و گمشده خود را پیدا کنید.شرق، فرهنگ اصیل خود را گم کرده است و شما که می‏خواهید مستقل و آزاد باشید باید مقاومت کنید ...
معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی‏ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی‏ترسیم آن چیزی که ما را می‏ترساند وابستگی فرهنگی است.
همه می‏دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده‏ های مردم در دست طبقه تحصیلکرده است و هدف بزرگ‏ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است.کشور ما در دهه‏ های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده است از دست خائنین این قشر بوده است.

(صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۲۴۸-۲۵۲)
 

«دانشگاه‏ و حوزه ‏های علمیه و روحانیون می‏توانند دو مرکز باشند برای تمام ترقیات و تمام پیشرفتهای کشور. و می‏توانند دو مرکز باشند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات.
از دانشگاه‏ هست که اشخاص متفکر متعهد بیرون می‏ آید
. اگر دانشگاه‏، دانشگاه‏ باشد، اگر دانشگاه‏ واقعاً دانشگاه‏ باشد و دانشگاه‏ اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات متحقَّق‏در آنجا، تهذیب هم باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می‏توانند به سعادت برسانند. و اگر حوزه‏های علمیه مُهذَّب باشند و متعهد باشند، یک کشور را می‏توانند نجات بدهند. علمِ تنها اگر ضرر نداشته باشد، فایده ندارد. تمام این، وقتی ما به یک نظر وسیعی به همه دنیا و به همه دانشگاههایی که در دنیا هست بیندازیم، تمام این مصیبتها که برای بشر پیش آمده است ریشه‏اش از دانشگاه بوده. ریشه‏اش از این تخصصهای دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفتهایی که به خیال خودشان در ابزار جنگی دارند، اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمده‏اند. دانشگاهی که در کنار او اخلاق نبوده است، در کنار او تهذیب نبوده است. و تمام فسادهایی که در یک ملتی یا ملت‏ها پیدا شده است از حوزه‏های علمیه‏ ای بوده است که متعهد به دستورات اسلامی نبوده‏ اند. تمام این ادیانی که ساخته شده است از دانشمندان و علما سرچشمه گرفته است. علمی که پَهْلویِ او اخلاق و تعهد اسلامی نبوده است، تهذیب نبوده است، دنیا را دانشگاه به فساد کشانده است. و دنیا را دانشگاه می‏تواند به صلاح بکشد. دانشگاههای سرتاسر جهان اگر موازین انسانی را، اخلاق انسانی را، آنچه که در فطرت انسان است، در کنار تعلیم و تعلّم قرار بدهند، یک عالَم، عالَم نور می‏شود. و اگر تخصصها و علمها منفصل باشد از اخلاق، منفصل باشد از تهذیب، منفصل باشد از انسان آگاه، انسان متعهد، این همه مصیبتهایی که در دنیا پیدا شده است از همان متفکرین و متخصصین دانشگاهها بوده. این دو مرکز- که مرکز علم است- هم می‏تواند مرکز تمام گرفتاریهای بشر باشد و هم می‏تواند مرکز تمام ترقیات معنوی و مادی بشر باشد. علم و عمل، علم و تعهد به منزله دو بال هستند که با هم می‏توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند.
( صحیفه امام ، ج۱۳، ص ۴۱۲-۴۱۳)
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.7734.69503.fa.html
برگشت به اصل مطلب