دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
سمینار به سوی کسب و کار نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری سمینار به سوی کسب و کار نوین

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در روز دوشنبه مورخه دوم آذر ماه سال 88 ، سمیناری تحت عنوان " به سوی کسب و کار نوین " برگزار نمود . با وجود آنکه به دلایلی تبلیغات سمینار دیر انجام شد ولی استقبال خیلی خوبی از این سمینار شد و همچنین افرادی نیز که برای شرکت در سمینار ثبت نام نکرده بودند در آن حضور داشتند

جناب آقای مهندس " میر مجیدی " که دوره کارشناسی خود را در رشته مهندسی ماشین های ریلی گذرانده بودند و هم اکنون دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران ، ادامه می دهند ، سخنران سمینار بودند و مطالبی راجع به کارآفرینی ، تحقیقات به عمل آمده در ایران ، نمونه هایی از کارآفرینان برجسته و آنالیز اقدامات به عمل آمده توسط آنها و . . . بیان کردند که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت در پایان نیز برنامه پرسش و پاسخ برگزار شد

 در این سمینار 50 نفر ثبت نام کردند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.14637.fa.html
برگشت به اصل مطلب