دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات درس تکنولوژی بتن نیمسال دوم 92-91

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/4 | 

نمرات درس تکنولوژی بتن نیمسال دوم 92-91

شماره دانشجوییحضور غیاب از 9کوئیز اول از 4کوئیز دوم از 7کوئیز سوم از 6مجموع کوئیزها از 20میانترم از 20پایان ترم از 20بالاترین نمرهنمره دوممیانگین وزندار 60-40نمره ارائه کلاسی نمره بازدیدمجموع نمرات اضافی از 5نمره نهایی از 20
9043124793.55.5617.61415.517.615.516.830319.8
90431094934311.81415.515.51414.91.501.516.4
90431085945.5618.212.19.218.212.115.800015.8
9043122993.56517.113.31217.113.315.600015.6
9043120263.33.508.014.515.415.414.515.000015.0
904310048.52.53.5310.68.56.310.68.59.81.53.5514.8
904312566.545617.69.810.317.610.314.700014.7
9043118470.52.503.5117.3117.39.51.53.5514.5
9043123881.51.51.55.3108.2108.29.323.5514.3
894312149354.514.713.38.914.713.314.100014.1
904311398.52.51.5611.89.915.515.511.814.000014.0
904311217.522.5410.01412.11412.113.200013.2
9043121193.51.5410.613.34.913.310.612.210113.2
904311578.542512.911.63.712.911.612.400012.4
904310498.50.71.52.55.59.711.611.69.710.801.51.512.3
9043103183.53.5412.911.19.312.911.112.200012.2
904310228.5223.58.814.16.614.18.812.000012.0
9043116692.331.58.01211.21211.211.700011.7
894311258.51.335.511.58.51111.51111.300011.3
904311757022.55.37.48.78.77.48.2001.59.7
894312325013.55.39.99.29.99.29.60009.6
8943107272.3025.110.87.510.87.59.50009.5
904310679113.56.5111.411.46.59.40009.4
89431099821.504.19.28.89.28.89.00009.0
8943100962.32.505.64.510.310.35.68.40008.4
9043110351.5102.946.46.445.41.501.56.9
904310586.501.51.53.57.22.87.23.55.70005.7

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.28750.fa.html
برگشت به اصل مطلب