دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات درس مبانی خط-نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمرات درس مبانی خط-نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

شماره دانشجوییامتحان اولامتحان دومامتحان پایان ترمکمترین نمرهدومین نمرهبیشترین نمرهتعداد حضورضریب نمره اضافینمره میانگین وزندارارائه و بازدید از 5نمره نهایی
8843201212.817.314.512.814.517.3210.9515.74520.0
8843216416.717.117.616.717.117.6221.0017.41520.0
8843210117.216.515.515.516.517.2221.0016.82520.0
8843311612.516.417.512.516.417.5221.0016.36520.0
8843219116.614.618.414.616.618.4170.7717.02520.0
8843208417.215.217.715.217.217.7210.9517.15520.0
8843215518.512.317.612.317.618.5210.9517.10520.0
8843212815.98.814.78.814.715.9210.9514.37519.1
8843305410.71814.710.714.718200.9115.68217.5
8843313411.51518.611.51518.6160.7316.02217.5
88433214191114.71114.719221.0016.30117.3
8843317913.19.419.79.413.119.7210.9515.831.517.3
8843307216.412.813.712.813.716.4221.0015.13217.1
8743303316.215.517.715.516.217.7180.8216.79016.8
8643310114.915.313.713.714.915.3190.8614.98216.7
8843209316.414.611.811.814.616.4210.9515.151.516.6
8743327412.914.11712.914.117180.8215.36015.4
8843304514.811.913.911.913.914.8170.7714.031.515.2
8843320516.913.811.911.913.816.9200.9115.13015.1
8843220812.210.615.610.612.215.6160.7313.63215.1
8843204815.912.812.112.112.815.9221.0014.50014.5
8843319716.69.412.29.412.216.6221.0014.15014.1
8643214915.41014.81014.815.4120.5513.98014.0
8743326512.47.214.87.212.414.8150.6812.61214.0
8643350214.112.513.312.513.314.1221.0013.86013.9
8743222312.413.514.512.413.514.5160.7313.82013.8
8843325914.7010.5010.514.7190.8612.83113.7
8843322311.57.35.15.17.311.5190.869.38513.7
8843314314.913.310.110.113.314.9190.8613.65013.7
8843315214.712.211.711.712.214.7200.9113.59013.6
8843301813.38.79.18.79.113.3200.9111.47112.4
8743311310.410.48.58.510.410.4160.7310.25211.7
8543124711.6910.1910.111.6221.0011.10011.1
8843324113.68.27.17.18.213.6180.8210.96011.0

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.23342.fa.html
برگشت به اصل مطلب