دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
ارائه جامع با محوریت نقشه-پروژه پل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ارائه جامع با محوریت نقشه

ارائه نقشه و لیستوفر کامل، ارائه متره و برآورد، تعیین حق الزحمه طراحی، مشخصات فنی خصوصی، ارائه دفترچه محاسبه (با اصلاح اشتباه‌های احتمالی)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2615.2053.fa.html
برگشت به اصل مطلب