دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی ماشین های ریلی
نوروزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/8 | 

  نام ونام خانوادگی : حامد نوروزی

  اطلاعات تماس :

  شماره تلفن : 

  آدرس پست الکترونیکی: h_norouzi@rail.iust.ac.ir

  hamed.n.1988@gmail.com

  AWT IMAGE

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی مکانیک-گرایش طراحی جامدات- دانشگاه صنعتی اصفهان

  معدل دوره کارشناسی : 54/16

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : مهندسی راه آهن- گرایش ماشینهای ریلی-دانشگاه علم و صنعت ایران

  معدل دوره کارشناسی ارشد : 23/17

  عنوان پایان نامه کارشناسی : بررسی ارتعاشات دیسک های دوّار تحت شرایط مرزی مختلف

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : کاهش ارتعاشات روتور ترمزی به منظور کاهش پدیده جیغ ترمزی

  عنوان پایان نامه دکتری : شناسایی و کنترل رفتار آشوبناک ورقهای به کار رفته در بدنه قطارهای پرسرعت

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : دکتر داوود یونسیان

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری : ندارم

  کتب : نداشته ام

  مقالات :

  [1] Norouzi, Hamed, and Davood Younesian. "Forced vibration analysis of spinning disks subjected to transverse loads." International Journal of Structural Stability and Dynamics 15.03 (2015): 1450049.

  [2] Younesian, Davood, and Hamed Norouzi. "Frequency analysis of the nonlinear viscoelastic plates subjected to subsonic flow and external loads." Thin-Walled Structures 92 (2015): 65-75.

  [3] Younesian, Davood, and Hamed Norouzi. "Chaos prediction in the nonlinear viscoelastic plate subjected to subsonic flow and external load using extended Melnikov’s method." Submitted.

  [4] Norouzi, Hamed, and Davood Younesian. "Chaotic Vibrations of Beams on Nonlinear Elastic Foundations Subjected to Reciprocating Loads." Under Review.

  

  

  اختراع وابتکارات: نداشته ام

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14809.40741.fa.html
برگشت به اصل مطلب