دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
توکلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/8 | 

  نام ونام خانوادگی : بحیرا توکلی

  اطلاعات تماس : 

  شماره تلفن : 44668241

  آدرس پست الکترونیکی : Boh_tav@yahoo.com

  AWT IMAGE

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی عمران- عمران / دانشگاه مازندران

  معدل دوره کارشناسی : 12/14

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : مکانیک خاک و پی دانشگاه امیر کبیر

  معدل دوره کارشناسی ارشد : 84/16

  عنوان پایان نامه کارشناسی : پروژه های فولاد. بتن و راهسازی

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی عملکرد بهسازی خاک بروش تراکم انفجاری براساس نتایج حاصله از آزمایش CPT و CPTu

  Evaluation of Blasting Explosive Compaction Performance Using CPT & CPTu Records

  عنوان پایان نامه دکتری :

  بهسازی بسترهای ماسه ای خطوط ریلی کشور با استفاده از بهسازی انفجاری (با تکیه بر بررسی بستر راه آهن شمال کشور قطعه انزلی- آستارا)

  Improvement of Railway Subgrades including Loose Sand Deposit by Blasting Explosive (Emphasis on North Railway Anzaly-Astara route)

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : آقای دکتر مرتضی اسماعیلی

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری :----

  کتب : بهسازی خاک به روش انفجار (مبانی. بانک اطلاعاتی. ارزیابی و پایش )

  مقالات :

  1) Settlement Prediction for Problematic Soils Improved by Explosive Compaction (EC) Method, Vitae Revista, Vol.21, No.1, March 2014

  2) CPT-Based Evaluation of Soil Geotechnical Parameters Improved by the Explosive Compaction (EC), Indian Journal of Scientific Research, 2014 

  اختراع وابتکارات:

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.40734.fa.html
برگشت به اصل مطلب