دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
طلوکیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/8 | 

  نام ونام خانوادگی : علیرضا طلوع کیان

  اطلاعات تماس : دانشگاه علم و صنعت ایرن، دانشکده مهندسی راه آهن، سایت دانشجویان دکتری گروه خط و سازه ریلی

  شماره تلفن : 

  آدرس پست الکترونیکی: ar_tkian@yahoo.com

  AWT IMAGE

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  معدل دوره کارشناسی : 77/16

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  معدل دوره کارشناسی ارشد : 45/17

  عنوان پایان نامه کارشناسی :

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی اتصال ممان بر تیر I شکل به ستون قوطی و ارائه ضوابط طراحی

  عنوان پایان نامه دکتری : بررسی رفتار مکانیکی تراورس بتنی پیش تنیده متاثر از شرایط تکیه گاهی

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری دکتر سید جواد میرمحمدصادقی

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری :

  کتب :

  مقالات : مقاله کنفرانسی:

  Effect of Geometry of Vertical Rib Plate on Cyclic Behavior of Steel Beam to Built-up Box Column Moment Connection

  مقاله علمی پژوهشی:

  بررسی رفتار چرخهای اتصال خمشی تیر به ستون قوطی با استفاده از ورق های بال جوش شده و لچکی

  

  اختراع وابتکارات:

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.40732.fa.html
برگشت به اصل مطلب