دانشکده مهندسی راه آهن- بازدید علمی
بازدید دانشجویان از ایستگاه راه‌ آهن تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/13 | 

بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران از ایستگاه راه‌ آهن تهران
در تاریخ دهم خرداد ۱۴۰۲

◽️ با حضور و سرپرستی جناب دکتر میرآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
◾️جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کنترل و علائم راه آهن از اتاق مرکز کنترل، اتاق اینترلاگینگ و خطوط راه آهن و بررسی سیگنالیگ و علائم این ایستگاه  
بازدیدی داشته و با سیستم های ذکر شده از نزدیک  آشنا شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14512.73849.fa.html
برگشت به اصل مطلب