دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد-فرجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/27 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم حامد محتشمی در تاریخ ۱۳۹۸/۰2/۲3 ساعت۱6:۰۰ از پایان نامه خود با عنوان "بررسی حالت گذرای صاعقه در شبکه راه آهن برقی 24 کیلووات و انتخاب بهترین مدل برای حفاظت از آن و بهینه سازی پارامترهای مهم این شبکه " زیر نظر خانم/آقای دکتر سید محمد موسوی گزافرودی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: hamed_mohtashamirail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده را اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.56154.fa.html
برگشت به اصل مطلب