دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- فرجپور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/20 | 
AWT IMAGE خانم/آقای عسل فرجپور  در تاریخ۲۳/۰۴/۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ از پایان نامه خود با عنوان "شناسایی عوامل موثر در انتخاب قطار حومه ای توسط مسافران و سنجش رضایتمندی از خدمات " زیر نظر خانم/آقای دکتر مرتضی باقری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: asal_farajpour@rail.iust.ac.ir
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.53497.fa.html
برگشت به اصل مطلب