دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد-سیدسجادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/13 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم پانته آ سید سجادی در تاریخ 1396/12/14 ساعت 9:00  از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تاثیر خصوصیات آماری خرابی های هندسی خط بر شاخص عملکردی RAMS " زیر نظر خانم/آقای دکتر سعید محمد زاده در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: 

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.52488.fa.html
برگشت به اصل مطلب