دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- نوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 
AWT IMAGE خانم/آقای الهه نوری در تاریخ29/11/96 ساعت 17:00 از پایان نامه خود با عنوان "سیستم تشخیص و ایزولاسیون عیب مدار راه TI21-M با استفاده از شبکه های پتری" زیر نظر خانم/آقای دکترمحمد علی صندید زاده در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: el.no86@yahoo.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.52335.fa.html
برگشت به اصل مطلب