دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- شفیع اف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/3 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم سید مهدی شفیع اف در تاریخ 1396/10/3 ساعت 15:00  از پایان نامه خود با عنوان "تحلیل و شبیه سازی دینامیکی برخورد واگن با وسایل نقلیه جاده ای در گذرگاه های هم سطح" زیر نظر خانم/آقای دکتر محمد علی رضوانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: mehdishafiof@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.51828.fa.html
برگشت به اصل مطلب