دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- جوانمردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/15 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم  داود جوانمردی در تاریخ 15/07/96 ساعت 15:00 از پایان نامه خود با عنوان "تحلیل عملکرد و خرابی سیستم تولید توان یک موتور دیزلی 16 سیلندر در کاربری ریلی" زیر نظر آقای /خانم دکتر محمد علی رضوانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: javanmardi_d@mapnagroup.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50967.fa.html
برگشت به اصل مطلب