دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- اسفندیاری مهنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/25 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم رضا اسفندیاری مهنی در تاریخ 28/4/96 ساعت 8:00 از پایان نامه خود با عنوان "بررسی روش های طراحی پارکینگ ها و دپوهای زیرزمینی خطوط مترو ( مطالعه موردی یکی از خطوط متروی تهران)" زیر نظر آقای دکتر مرتضی قارونی نیک در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: saeideh.bakeri@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.blush

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50267.fa.html
برگشت به اصل مطلب