دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- خان محمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/25 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم مسعود خان محمدی در تاریخ 26/4/96 ساعت 8:30 از پایان نامه خود با عنوان "تحلیل آسیب پذیری امنیتی حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط راه آهن" زیر نظر آقای دکتر مرتضی باقری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی:m_khanmohamadi@rail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.cheeky

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50265.fa.html
برگشت به اصل مطلب