دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- محمد وند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/25 | 
AWT IMAGE آقای حسن محمدوند در تاریخ 26/11/94 ساعت 11:00 از پایان نامه خود با عنوان "تهیه و تدوین دستور العملهای اقدامات ایمنی خط پس از زلزله " زیر نظر آقایان دکتر ذاکری و دکتر نصر آزادانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: hasan_piron@yahoo.com

برای مشاهده چکیده اینجا  را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.44070.fa.html
برگشت به اصل مطلب