دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- نجفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 
AWT IMAGE خانم  سیما نجفی در تاریخ 11/11/94 ساعت 14:00 از پایان نامه خود با عنوان "بازیابی مقاوم جدول زمان بندی در یک حلقه ترافیکی مترو با هدف افزایش رضایت مسافران" زیر نظر آقای دکتر معاونی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: sima_najafi_ee@yahoo.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.43878.fa.html
برگشت به اصل مطلب