دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- پیریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/14 | 
AWT IMAGE آقای  حمید رضا پیریایی در تاریخ  19/10/94 ساعت  8:30 از پایان نامه خود با عنوان "کمنترل جریان اینورتر سه فاز سه سطحی ANPCبا استفاده از روش پیش بین FCS-MPC" زیر نظر آقای دکتر سید سعید فاضل در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: hamed.grakani@gmail.com

برای مشاهده چکیده  اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.43264.fa.html
برگشت به اصل مطلب