دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- گرکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/14 | 
AWT IMAGE

آقای  حامد گرکانی  در تاریخ  16/10/94 ساعت  15:00 از پایان نامه خود با عنوان "اطراحی سیستم اندازه گیری نیروهای بین چرخ دریل از طریق اندازه گیری کرنش درجان چرخ" زیر نظر آقای دکتر محمد حبیب ملاطفی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: hamed.grakani@gmail.com

برای مشاهده چکیده  اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.43262.fa.html
برگشت به اصل مطلب