دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد-جواد حسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/13 | 

AWT IMAGE

 آقای  سید جواد حسینی  در تاریخ  13/8/94 ساعت  9:30 از پایان نامه خود با عنوان "تشخیص خطا های یاتاقان موتور القایی با ترکیب تجزیه ی موجک و تبدیل قوریه"  زیر نظر آقایان دکتر موسوی گزافرودی  در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: 3yedjavadhosseini@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.42093.fa.html
برگشت به اصل مطلب