دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- بابایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/6 | 

AWT IMAGE

 آقای  محمد بابایی در تاریخ  9/8/94 ساعت  16:30 از پایان نامه خود با عنوان "بررسی آزمایشگاهی و میدانی تاثیر ژئو گرید بر مقاومت جانبی خط بالاستی"  زیر نظر آقایان دکتر اسماعیلی و دکتر ذاکری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: m_babaei@rail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.42000.fa.html
برگشت به اصل مطلب