دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- مینباشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/31 | 

AWT IMAGE

خانم نیلوفر مین باشی در تاریخ1/7/94  ساعت  7:00 صبح از پایان نامه خود با عنوان "بررسی زوال هندسی سوزن های ریلی " با راهنمایی آقایان دکتر مرتضی باقری و دکتر امیر گلرو در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی: minbashi@rail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.41513.fa.html
برگشت به اصل مطلب