دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- یوسف نژاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/23 | 

AWT IMAGE

آقای سعید یوسف نژاد در تاریخ 27/2/94 ساعت 13:00 از پایان نامه خود با عنوان " پیش بینی آغاز جوانه زنی ترک در تماس لغزشی/غلتشی سیلندر بر روی سیلندر" زیر نظر آقای دکتر حبیب اله ملاطفی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی: s_yousefnezhad@rail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا  را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.39946.fa.html
برگشت به اصل مطلب