دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد-حسینی علی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/2 | 

AWT IMAGE

آقای علیرضا حسینی در تاریخ 5/2/94  ساعت 11:30صبح از پایان نامه خود با عنوان "ارزیابی ریسک بازدید چشمی قطارها و برآورد تاثیرات استفاده از تجهیزات اتوماتیک بازرسی فنی قطارها در کاهش احتمال وقوع سوانح مربوطه" با راهنمایی آقای دکتر حبی اله ملاطفی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی:   ali_r_hosseini@yahoo.com   

برای مشاهده چکیده اینجا را مشاهده کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.39640.fa.html
برگشت به اصل مطلب