دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- قومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/24 | 

AWT IMAGE

خانم هانیه قومی در تاریخ 24/1/94  ساعت 10:00صبح از پایان نامه خود با عنوان "ارائه مدل پیش بینی شدت حوادث در گذرگاه های مسطح راه و راه آهن " با راهنمایی آقای دکتر مرتضی باقری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی: ghomi.h@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا  را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.39477.fa.html
برگشت به اصل مطلب