دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد - حیدری مکرر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/18 | 

AWT IMAGE

آقای ابراهیم حیدری مکرر در تاریخ 19/12/93  ساعت 11:30 صبح از پایان نامه خود با عنوان "بررسی عددی تاثیر ریز دانه های ماسه ای بر توزیع تنش زیر تراورس" با راهنمایی آقایان دکتر مرتضی اسماعیل و دکتر سعید محمد زاده در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی: heydari.mo.railway.eng@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.39267.fa.html
برگشت به اصل مطلب