دانشکده مهندسی راه آهن- »
دانشجویان دکتری مهندسی کنترل و علائم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/17 | 

 دانشجویان دکتری مهندسی کنترل و علائم راه آهن
 

ورودی ۹۵
ورودی۹۶
ورودی۹۷
ورودی۹۸
جواد حمیدی
مسلم حیدری
محمدبابایی زاده
سینا فقیهی
بهنام بانکیان
سپهر نجفی
حسام فلاح قویدل
احمد صفرپور


 

ورودی۹۹
ورودی۱۴۰۰
 ورودی۱۴۰۱ 
مهدی سلطانی نژاد
محمدمحمدی


 
 علیرضا طاهری  
  هاجر قاسمی


 
زهرا اعرابی
 حسین پاسخی  
سعید پرتوی
مریم فراهانی
احمدرضا نوروزی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.42323.fa.html
برگشت به اصل مطلب