دانشکده مهندسی راه آهن- »
جشنواره منطقه ای اختراعات کویر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGE

فراخوان هشتمین جشنواره منطقه ای اختراعات کویر

مهلت ارسال آثار: 27 مهرماه تا 27 اذر ماه سال جاری

سایت های ثبت نام:      www.yazd.bmn.ir

                                      www.bmn.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.10601.22329.fa.html
برگشت به اصل مطلب