دانشکده مهندسی مکانیک- توانمندی ها
توانمندی ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهم توانمندی های آزمایشگاه دینامیک سیالات چند فازی کاربردی به شرح زیر ارائه می گردد:

  1. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه دینامیک سیالات چند فازی
  2. طراحی و آماده سازی تجهیزات آزمایشگاهی برای اندازه گیری در حوزه های مختلف دینامیک سیالات چند فازی
  3. مدارات تست و ارزیابی عملکرد پمپ و توربوماشین های آبی
  4. شبیه سازی نرم افزاری مسائل دینامیک چند فازی
  5. توسعه نرم افزار و کدهای محاسباتی در حوزه دینامیک سیالات چند فازی و همچنین جریان در محیطهای متخلخل
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.14943.41420.fa.html
برگشت به اصل مطلب