دانشکده مهندسی شیمی- خدمات آزمایشگاهی و آنالیز مواد
خدمات آزمایشگاهی و آنالیز مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/27 | 

فرم درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی
کاتالوگ و معرفی دستگاه های موجود آزمایشگاه
 

ردیف دستگاه قیمت (هزار تومان) توضیحات
۱ AFM ۱۰۰ مد غیر تماسی
۱۱۰ مد ضربه ای
۱۲۰ مد تماسی
۲ سانتیریفیوژ ۸۰   )۱۲۰۰۰ rpm)ساعتی
۸۰ ساعتی (rpm ۱۵۰۰۰)
۹۰ ساعتی (rpm ۲۰۰۰۰)
۳ GC ۱۸۰-۳۰۰ وابسته به برنامه و نوع دتکتور
۴ HPLC ۲۰۰-۳۰۰ وابسته به مدت برنامه و مصرف حلال
۵ IC ۷۵ برای هریون
۶ ترازوی ۴ رقم اعشار ۴ برای هر توزین
۷ دیوداری ۵۰ هر نمونه
۸ حمام التراسونیک ۷۰ ساعتی
۹ پراب التراسونیک ۱۱۰ ساعتی
۱۰ آب دوبار تقطیر ۱۵ هر لیتر
۱۱ EC ۲۰ هر نمونه
۱۲ تنسیومتر ۷۰ کشش سطحی
۹۰ کشش بین سطحی
۱۰۰ برای CMC
۱۳ کوره ۱۱۰۰ تا۷۰۰ درجه ساعتی ۱۰۰۰۰۰و بالاتر هر۱۰۰ درجه ۳۰ تومان اضافه شود ساعتی
۱۴ جک بتن شکن ۳۵ هرنمونه
۱۵ ویسکومتر ۶۰ هر نمونه
۱۶ آون خلاء ۵۰ ساعتی
۱۷ فریز درایر ۳۰۰ هر سینی (۲۴ ساعت)
۱۵۰ برای زمانی که نمونه ها کم است
۱۸ اسپری درایر ۴۰۰ هر ۲۵۰ سی سی
۱۹ پمپ سرنگی ۴۰ ساعتی
۲۰ دانسیته متر ۳۰ هر نمونه
۲۱ FTIR ۹۰ هر نمونه
۲۲ ATR ۹۰ هر نمونه
۲۳ رفراکتومتر ۲۵ هر نمونه
۲۴ آسیاب گلوله ای ۵۰ ساعتی
۲۵ بال میل ۴۰ ساعتی
۲۶ آون معمولی ۲۰ ساعتی
۲۷ حمام آب ۲۰ ساعتی
۲۸ رسانش الکتریکی ۲۵ هرنمونه
۲۹ گالوانواستات ۶۰ ساعتی
۳۰ هد استیرر ۵۰ ساعتی
۳۱ آماده سازی نمونه ۳۰-۵۰ هر نمونه بسته به زمان آماده سازی و تجهیزات مورد نیاز (مثل قرص FTIR)
۳۲ اجاره هیتر استیرر شش ماه اول (ماهانه ۶۰۰) شش ماه دوم (ماهانه ۶۲۰) روزانه تا سقف حداکثر ۳۱ روز با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عودت سالم دستگاه
۳۳ پرینتر سه بعدی ۲۰ ساعتی


توجه : از پذیرش نمونه بدون تعیین وقت قبلی و هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه معذوریم.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.14213.34910.fa.html
برگشت به اصل مطلب