دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/21 | 
تسلیت به خانواده مرحوم صفر محسنی مجد
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکار بازنشسته آقای صفر محسنی مجد به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت مرحوم صفر محسنی مجد را به خانواده ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.60091.fa.html
برگشت به اصل مطلب