دفتر کانون بازنشستگان- امکانات دانشگاه
اداره بهداشت و درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/6 | 
امکانات بهداری دانشگاه برای بازنشستگان
آئین نامه ها: دندان پزشکی - چشم پزشکی
تلفن: ۷۷۲۴۰۶۵۶
قابل توجه بازنشستگان محترم:
  • همراه داشتن کارت عابربانک جهت واریز مبلغ الزامی و ضروری می باشد و پول نقد به هیچ عنوان دریافت نمی گردد .
  •  همراه داشتن کارت پرسنلی دانشگاه، کارت ملی و دفترچه بیمه الزامی می باشد .


 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18681.60527.fa.html
برگشت به اصل مطلب