اداره بهداشت و درمان- اخبار و اطلاعیه ها
روز جهانی کاهش بلاهای طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
۲۰ مهرماه؛ روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است. نامگذاری این روز از وجوه گوناگونی دارای اهمیت بوده و ضروری است با گرامیداشت این مناسبت، بیش از پیش راهکارهای کاهش اثرات آسیب‌ها و بلایای طبیعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره بهداشت و درمان:
http://idea.iust.ac.ir/find-131.18026.61165.fa.html
برگشت به اصل مطلب