اداره تغذیه- اخبار و اطلاعیه ها
- آدرس افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 

سامانه افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشجویان و کارکنان http://stu.iust.ac.ir

راهنمای افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی تغذیه بر روی عکس ذیل کلیک نمایید .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://www.iust.ac.ir/find-130.17991.50921.fa.html
برگشت به اصل مطلب