دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/28 | 
کارآموزی دانشجویان دانشکده مکانیک در دوره خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 با حضور دکتر خان میرزا مدیر محترم  دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه به همراه مهندس گرانمهر مورخه ۹۶/۹/۲۷ سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک


نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17298.51781.fa.html
برگشت به اصل مطلب