روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع


مهدی کریمی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع)، ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ از رساله دکتری خود با عنوان «بهینه‌سازی مدل‌‌های محدودیت‌دار کنترل موجودی اقلام زوال‌پذیر»‏ دفاع می‌کند.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر سید جعفر سجادی و مشاوره دکتر احمد ماکویی انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۶در کلاس ۲۰۸ (طبقه دوم دانشکده مهندسی صنایع) برگزار می‌شود.

چکیده:

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی به منظور بقا در بازارهای رقابتی امروزه کنترل موجودی‌های بنگاه ، شامل مواد اولیه، محصول نهایی، مواد در جریان ساخت، محصولات نیم ساخته و کلیه مواد و محصولات موجود در فرآیند تولید است. مدیریت و کنترل موجودی در سال های اخیر با گذشته تفاوت بسیاری دارد چرا که تعریف کالا تفاوت بسیاری کرده است. در گذشته تصور می شد که خاصیت، کیفیت، تقاضا و کارایی کالاها در طول زمان ثابت است اما با ارائه تعاریف جدید از کالا، امروزه کمتر کالایی یافت می شود که در طول زمان خصیصه های آن ثابت باشد. به کالاهایی که در طول زمان خاصیت آن ها تغییر کرده و کارایی آن‏ها به مرور زمان کاهش می یابد، اقلام زوال پذیر می گویند. امروزه تقریبا تمامی کالاهای موجود در بازار را می توان در این دسته قرار داد، پس توجه به کنترل موجودی این کالاها امری ضروری است.
مدل های ارائه شده در این ادبیات موضوع مدل‌های غیرخطی هستند و روش‌های حل این مدل‌ها محدود است. به همین خاطر بسیاری از مفروضات واقعی مانند انواع محدودیت های موجود در ادبیات کنترل موجودی نادیده گرفته شده است.
هدف اصلی این رساله ارائه روش حل مناسب به منظور افزودن مفروضات واقعی از جمله انواع محدودیت‌های مرسوم در مسائل کنترل موجودی به مسائل مربوط به کنترل موجودی اقلام زوال‌پذیر است. روش حل اصلی ارائه شده در این رساله، روش برنامه ریزی پویا می‌باشد. نتایج نشان می دهد که این روش به خوبی قادر به حل انواع مسائل مربوط به این ادبیات موضوعی می‌باشد. در این رساله مدل‌های مختلف برای کنترل موجودی اقلام زوال پذیر با محدودیت های مختلف و مفروضات واقعی ارائه شده و با توجه به اینکه همه این مدل‌ها در دسته مدل‌های غیرخطی ترکیبی عدد صحیح قرار می‌گیرند، و روش‌های حل معمول قادر به حل آن‌ها نیست، با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویا حل شده اند. دسته بندی مختلفی برای حل انواع مختلف این مدل ها ارائه شده و صحت نتایج روش های توسعه داده شده و مدل های ارائه شده با استفاده از روش جستجوی حریصانه انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش ارائه شده به خوبی قادر به یافتن پاسخ بهینه کلی برای این مسائل می‌باشد. در ادامه چندین مثال عددی ارائه شده و به منظور سنجش توانایی مدل ها و روش حل های توسعه داده شده به منظور مدلسازی و حل مسائل دنیای واقعی یک مطالعه موردی در ابعاد کوچک انجام شده است. به منظور مقایسه کارایی روش، چندین روش حل فراابتکاری مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل حساسیت روی پارامترهای مختلف مسائل انجام شده و پیچیدگی زمانی و فضایی و زمان حل روش‌ها برای ابعاد مختلف مسئله ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، روش ارائه شده می‌تواند مسائلی با ابعاد متوسط را، که شامل اکثر مسائل موجود در ادبیات موضوعی و همچنین مسائلی از دنیای واقعی برای بنگاه‌های اقتصادی با ابعاد متوسط می‌شود، حل کند. در آخر برای هر مدل تجزیه و تحلیل پارامترها و شرایط حاکم بر مدل ها ارائه شده و پیشنهادهای تئوری و مدیریتی برای استفاده کنندگان از این رساله فراهم شده است. در نهایت راهکارهایی برای توسعه مطالعه حاضر توسط محققین، ارائه شده است. 
کلیدواژه ها: کنترل موجودی، اقلام زوال پذیر، بهینه سازی، برنامه ریزی پویا، محدودیت

نشانی الکترونیکی دانشجو:    mahdi_karimiind.iust.ac.ir
       
 

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.76099.fa.html
برگشت به اصل مطلب