روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/18 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

مهدی زینالو (دانشجوی دکتری مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت- گرایش مدیریت سازمان‌های دولتی ایران- سیاستگذاری دولتی (خط مش‌گذاری عمومی))، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از رساله دکتری خود با عنوان «الگوی ارتقای اثر بخشی کارکردهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ارزیابی عملکرد مجلس»‏ دفاع خواهد کرد.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر علیرضا علی احمدی و مشاوره دکتر سعید نریمان و دکتر مهرداد بذرپاش  به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه در طبقه دوم اتاق ۲۱۳ دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت و راس ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

چکیده:
مجلس در هرکشور مردم‌سالاری، یکی از اجزای جدا نشدنی از حکمرانی است. از آنجا که سایر بخشها، بخصوص دولت کاملا در هم تنیده با مجلس به اِعمال وظایف خود می‌پردازد، بدون کارآمد بودن مجلس نمی‌توان کارآمدی سایر نهادها را بیش از سقف مشخصی انتظار داشت. از این رو هر نظام حکمرانی باید برنامه مشخصی برای ارتقاء اثربخشی کارکردهای مجلس طراحی نماید. در رساله حاضر، با استفاده از رویکرد شش مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو روش فراتلفیق در ابتدا مدلها و الگوهای متعددی که به صورت بخشی یا جامع به ارزیابی مجلس و عملکردهای آن در نظام های مختلف سیاسی اعم از ریاستی و پارلمانی پرداخته بودند مورد توجه و بررسی قرار گرفت و با استفاده از آنها الگوی جدیدی برای ارزیابی عملکرد پارلمان حاصل شد. از آنجا که محدودیتی در تجمیع الگو و مدلهای مورد بررسی در نظر گرفته نشد، این الگو می‌تواند به عنوان الگوی پایه برای کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به مقتضیات بومی توسعه یابد. در ادامه با استفاده از تحلیل کیفی بیش از ۶۰ مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان مرتبط با مجلس در سطوح مختلف شامل رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، اساتید مرتبط دانشگاهی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، الگوی عمومی با شرایط بومی کشور تطبیق پیدا کرد. در گام نهایی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل‌های آماری عوامل موثر در ارزیابی عملکرد مجلس اولویت‌بندی شده و وضعیت فعلی کشور در هر کدام از عوامل، مورد شناسایی قرار گرفت و نهایتا الگوی ارتقاء اثربخشی کارکردهای مجلس پیشنهاد گردید.
اعمال شفافیت و مقابله با فساد، اصلاح نظام انتخابات مجلس، ایجاد زیرساخت‌های کافی و فرهنگ مناسب برای بررسی و تصویب بودجه، یکپارچگی قانون‌گذاری و رعایت تخصص و جامعیت در قانون‌گذاری، پنج اولویت اصلی بودند که برای ارتقاء عملکرد مجلس شورای اسلامی باید زودتر و فوری‌تر از سایر موارد، مورد توجه قرار گیرند. معیارهای مشخص و استانداردهای روشنی برای بهبود وضعیت این موارد اولویت دار در رساله شناسایی و ارائه شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.73285.fa.html
برگشت به اصل مطلب