روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع


 

حسام عبد علی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع)، ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ از رساله دکتری خود با عنوان «طراحی زنجیره تأمین انرژی زیستی از نیشکر تحت شرایط عدم قطعیت: رابطه متقابل انرژی، آب، غذا و محیط زیست»‏ به صورت مجازی ‏دفاع می‌کند.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر صاحبی و مشاوره دکتر پیشوایی انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.
لینک برگزاری جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir
چکیده:
دلایلی مانند نوسان قیمت سوخت های فسیلی، محدودیت های زیست محیطی و رشد سریع اقتصادی، تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر پاک را افزایش داده است. انرژی زیستی به دلیل مزایای گوناگونی که در مقایسه با سایر جایگزین‌های انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مطالعه، دو مدل برای طراحی شبکه زنجیره تامین انرژی زیستی مبتنی بر نیشکر ارائه شده است. در مدل اول، یک رویکرد دو مرحله‌ای مبتنی بر تکنیک‌های تصمیم‌گیری و مدل‌سازی ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین مربوطه توسعه می‌یابد. در مرحله اول، از روش ترکیبی بهترین- بدترین و روش ارزیابی ترکیبی مبتنی بر فاصله برای یافتن مناسب‌ترین مناطق برای کشت نیشکر با توجه به معیارهای اقلیمی، اکولوژیکی و اجتماعی استفاده می‌شود. در مرحله دوم، یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط چندهدفه با در نظر گرفتن رابطه متقابل آب-انرژی-غذا-زمین فرموله می‌شود. یک روش حل ترکیبی از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده و روش ارزیابی ترکیبی مبتنی بر فاصله در نهایت برای حل مدل توسعه یافته است.
در مدل دوم، استحکام شبکه زنجیره تامین از طریق یک رویکرد دو مرحله ای برنامه ریزی شده است. در مرحله اول، یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط رباست بر اساس رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو استوار برای بهینه‌سازی شبکه زنجیره تامین تحت یک محیط غیر قطعی فرمول‌بندی می‌شود. اثرات زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، مصرف آب و انرژی در مدل توسعه یافته گنجانده شده است. این مدل قادر به ارائه یک طراحی استوار در برابر سناریوهای مختلف مورد انتظار است. در مرحله دوم، یک تحلیل تجربی برای بررسی عملکرد مدل توسعه‌یافته در مقایسه با یک مدل سناریوی مورد انتظار انجام می‌شود. کاربرد مدل های توسعه یافته از طریق یک مطالعه موردی واقعی در عراق تایید شده و سپس نتایج و بینش های مدیریتی مهم ارائه می شود.
کلیدواژه ها: روش بهترین- بدترین | شبکه زنجیره تأمین انرژی زیستی مبتنی بر نیشکر | برنامه‌ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو استوار | روش محدودیت اپسیلون تقویت شده | رابطه متقابل آب-انرژی-غذا-زمین |
نشانی الکترونیکی دانشجو: 
husamabdali۷۳ gmail.com


 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.67554.fa.html
برگشت به اصل مطلب